Súkromná základná škola HUMANITAS n.o. v likvidácii